Súťaž

Fáza 1 : návrh Klubu sa skončila. Hlasovanie o finalistoch bude prebiehať od 30. septembra do 14. októbra 2020 v OC Galéria shopping.

Držíme palce a ďakujeme všetkým účastníkom 🙂

 

Podmienky účasti

 

Na hlasovaní sa môže zúčastniť každý účastník , ktorý má 16 alebo viac rokov a ktorý má bydlisko na Slovensku. Dátum začatia a ukončenia, potrebný priebeh súťaže a hlasovania, výhra a dátum vyhlásenia víťaza nájdete na alebo vo formulári o účasti. Víťazný klub alebo združenie bude určené podľa popisu nižšie. Z hlasovania, a teda z celej kampane, sú vylúčené politické, extrémistické a demokratické kluby a združenia, ako aj všetky kluby, ktoré nepochádzajú z bezprostredného regiónu (lokalita + susedné mestá). Iniciátorom tejto zbierky je spoločnosť Arcos FM SK s.r.o. , Toryská 5, 040 11 Košice, kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bušniaková. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, zmeniť alebo zrušiť akciu. Zamestnanci spoločnosti Saller Group , reklamná asociácia Arcos FM SK s.r.o., Toryská 5, 040 11 Košice , zamestnanci pridružených spoločností a ich príbuzných sú vylúčení z účasti na kampani. Právne nároky sú vylúčené.

 

Ďalšie ustanovenia:

Fáza 1: V období od 14.9.2020 do 28.9.2020 môže každý účastník cez formulár na webovej stránke predložiť návrh klubu alebo združenia

  • Každý účastník má jeden hlas. Viacnásobné hlasy sa nezapočítavajú.

 

Fáza 2: V období od 30.09.2020 do 14.10.2020 môže každý účastník použiť formulár v obchodnom centre a hlasovať jedenkrát za jeden klub alebo združenie. Hlasovať sa bude za štyri najčastejšie nominované kluby alebo združenia z fázy č. 1.

V prípade potreby sa fáza č. 2 uskutoční čiastočne alebo úplne online, ako aj fáza č. 1.

  • Každý účastník má jeden hlas. Viacnásobné hlasy sa nezapočítavajú.
  • Každý účastník súhlasí, že bude hlasovať správne a uvedie meno, e-mailovú adresu a zaškrtne nominovaný klubu alebo združenie, a to najviac raz.
  • Osobné údaje sa neukladajú a používajú sa iba na správne spočítanie hlasov.
  • Odovzdanie darovanej ceny sa uskutoční v koordinovaný deň v obchodnom centre.

Viac informácií

Ochrana údajov

 

Na účasť v súťaži je potrebné poskytnúť osobné údaje. Účastník výslovne súhlasí s tým, aby sa ním uvedené údaje na účely vykonávania a spracovania súťaže zbierali a spracovávali. Účastník zároveň vyhlasuje, že spoločnosť Arcos FM SK s.r.o. smie zasielať správy v súvislosti so súťažou na jeho e-mailovú adresu. V prípade zrušenia súhlasu bude účastník vylúčený zo súťaže.

Osobné údaje zadávané a prenášané účastníkom v priebehu súťaže zhromažďuje, ukladá a používa spoločnosť Arcos FM SK , s.r.o. výlučne na účely vykonávania a vybavovania súťaže, napr. pre doručenie ceny – odovzdanie tretím stranám (napr. pošta, balíková služba alebo podobné).

Po ukončení súťaže budú údaje okamžite a neodvolateľne odstránené.