Info-Kiosky

Informačné kiosky sa nachádzajú na prízemí OC – pri Prima Banke a pri prevádzke Beauty Expert.