Elektroenergetika

Predkladanie údajov za rok 2022

Podanie cenového návrhu SSD

Podanie cenového návrhu VSD

Podanie cenového návrhu ZSD

Korres Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Entscheidung Nr. 0152_2023_E-ZR Arcos FM SK

Korres Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Arcos FM SK

Korres Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – 2

Arcos FM SK – URSO Standardy kvality Distribucia 2022

Arcos FM SK – URSO Standardy kvality Distribucia 2022 – 2

Arcos FM SK – URSO Standardy kvality Dodavka 2022

Arcos FM SK an URSO Standardy kvality Dodavka 2022 – 2

Arcos FM SK Navrh na zrusenie rozhodnutia 0053_2021_E-PP_URSO

Arcos FM SK Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku URSO

Arcos FM SK Stredne Slovensko Cennik distribucie elektriny platny od-01.05.23

Arcos-FM-SK Zapadne Slovensko Cennik distribucie elektriny platny od 01.05.23

Arcos FM SK Východné Slovensko Cennik distribucie elektriny platný od 01.05.23

VZOR Zmluva o združenej dodávke elektriny

Vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkavateľov miestych distribučných sústav

ARCOS-FK-SK_Technicke-podmienky-prevadzkovatela-NDS

Rozhodnutie č 6657-2023-BA URSO -Arcos FM SK

ARCOS-FM-SK_URSO_ROZHODNUTIE_c_0121-2023-E.pdf

ARCOS-FM-SK_URSO_ROZHODNUTIE_c_0228-2023-E.pdf

ARCOS-FM-SK_URSO_ROZHODNUTIE_c_0120-2023-E.pdf

Rozhodnutie o schválení cien za prístup do MDS a distribúcie elektriny 0202_2024E pre východné Slovensko

Rozhodnutie o schválení cien za prístup do MDS a distribúcie elektriny 0203_2024E pre stredné Slovensko

Rozhodnutie o schválení cien za prístup do MDS a distribúcie elektriny 0204_2024E pre západné Slovensko

2024-02-12-Rohodnutie-URSO-pre-VYCHOD-1713-2024-BA-Arcos-FM-SK.pdf

2024-02-12-Rozhodnutie-URSO-pre-ZAPAD-1710-2024-BA-Arcos-FM-SK.pdf

2024-02-12-Rozhodnutie-URSO-pre-STRED-1711-2024-BA-Arcos-FM-SK.pdf

Arcos-FM-SK_Vstupny_formular_hlavicka_ZOZDE.pdf

Arcos-FM-SK_Vstupny_formular_hlavicka_RDZ.pdf